fbpx

Wrzesień czasem zmian w Kodeksie Pracy

Wszystkim przedsiębiorcom i pracodawcom przypominamy, że 7 września 2019r. wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące w szczególności:

  • równego traktowania pracowników,
  • instytucji mobbingu,
  • ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich,
  • wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Już dziś warto przygotować się do zmian.

Menu