fbpx

Dane osobowe / RODO

˚WSPARCIE DLA FIRM

Nasza Kancelaria oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie (instytucji) obowiązków oraz wymogów wynikających z przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

˚zakres oferowanych usług obejmuje

Przeprowadzenie audytu

Przeprowadzenie audytu wstępnego i przygotowanie na jego podstawie raportu z wytycznymi dla dalszych działań,

Audyt może zostać poszerzony o badanie również zasad ochrony tajemnic przedsiębiorstwa / informacji poufnych w przedsiębiorstwie (własnych oraz powierzonych).

 • przeprowadzenie analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych,
 • wytyczne w zakresie dostosowania aktualnego modelu ochrony danych osobowych stosowanego przez przedsiębiorcę do wymagań RODO,
 • weryfikację przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
 • weryfikację oraz modyfikację stosowanych przez przedsiębiorcę zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu dostosowania ich do nowych wymogów określonych w RODO,
 • weryfikację oraz modyfikację dokumentacji stosowanej w relacjach z klientami,
 • weryfikację oraz modyfikację dokumentacji pracowniczej w zakresie ochrony danych osobowych,
 • współpraca z zespołem IT w celu stworzenia skutecznych, praktycznych mechanizmów ochrony.

Outsourcing IOD

Identyfikacja obowiązku powołania inspektora ochrony danych (IOD), wsparcie IOD w wykonywaniu obowiązków, a także przejęcie realizacji obowiązków IOD – outsourcing Inspektora Ochrony Danych, w tym:

 • bieżące konsultacje i doradztwo,
 • udział w realizowanych projektach,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów,
 • współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Opracowanie i wdrożenie

Opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji i procedur ochrony danych osobowych, w tym w szczególności: 

  • polityki / regulaminów ochrony danych osobowych,
  • upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą poufności,
  • umów o zachowaniu poufności,
  • ewidencji osób upoważnionych,
  • umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO lub aneksów do umów już obowiązujących,
  • polityki prywatności,
  • klauzul informacyjnych administratora,
  • rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania,
  • dokumentacji ochrony danych (zgód, oświadczeń, klauzul informacyjnych) do stosowania w zatrudnieniu.

 

 • wytyczne oraz zalecenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych,
 • szkolenia wewnętrzne dla pracowników,
 • szkolenia otwarte,
 • audyty kontrolne / powdrożeniowe w zakresie prawidłowości stosowania procedur i przepisów.

W przypadku prowadzonych postępowań, reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami.

Naszą ofertę kierujemy do szerokiego kręgu przedsiębiorców i podmiotów działających w różnych branżach.

Menu