fbpx

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od września oferta szkoleniowa Kancelarii poszerzona zostanie o nową tematykę – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wielu pracodawców / przedsiębiorców obawia się nowych przepisów, obowiązków oraz obciążeń finansowych. Także pracownicy zainteresowani są zasadami funkcjonowania PPK przez pryzmat korzyści, jakie mogą uzyskać.

Z uwagi na powyższe, szkolenie koncentruje się przede wszystkim na przybliżeniu nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych – zarówno z punktu widzenia obowiązków pracodawcy, jak i uprawnień pracownika. Podczas szkolenia omawiamy podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji, ale także zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK. 

Podmioty zainteresowane organizacją szkolenia z tej tematyki zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Szkolenia mogą być organizowane zarówno w formule szkoleń otwartych, jak i szkoleń zamkniętych – dedykowanych dla pracowników danego podmiotu.

Szkolenie koncentruje się na poniższych zagadnieniach:

 1. Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania PPK
 2. Najwazniejsze cechy PPK
 3. Który pracodawca jest zobowiązany do wprowadzenia PPK?
 4. „Podmiot zatrudniający” – jak należy interpretować to pojęcie
 5. PPK z punktu widzenia osoby zatrudnionej
 6. „Osoba zatrudniona” – jak należy interpretować to pojęcie
 7. PPK a szczególny status pracownika
 8. Zasady rezygnacji z PPK 
 9. Zmiana podmiotu zatrudniającego a środki zgromadzone w ramach PPK
 10. Podział środków zgromadzonych w ramach PPK w przypadku rozwodu lub śmierci
 11. Zasady wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK
 12. Procedura tworzenia PPK – obowiązki podmiotu zatrudniającego
 13. Wybór instytucji finansowej 
 14. Forma umowy o zarządzanie PPK – obowiązkowe elementy umowy
 15. Skutki prawne niezawarcia umowy o zarządzanie PPK
 16. Forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 17. Skutki prawne niezawarcia umowy o prowadzenie PPK
 18. Zasady dokonywania wpłat na PPK
 19. Uprzywilejowanie osób zatrudnionych
 20. Opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK 
 21. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK
 22. Dokumentacja PPK
 23. Obowiązki informacyjne pracodawcy
 24. Odpowiedzialność karna
Menu